Prvý ročník čistenia Váhu

Vďaka podporeným projektom v programe Mládež a podpore mesta Žilina sme mohli rozvinúť našu aktivitu a znásobiť efekt pre prírodu. Úžasné bolo, že sa od posledného čistenia odpad až tak nekopil na lokalite, ktorú sme vyčistili. Oproti pôvodným 60 vreciam sa na tom istom mieste nazbieralo „len“ 15. Celkovo sme nazbierali za túto akciu 400 vriec. Počasie bolo síce mimoriadne chladné, avšak priamych účastníkov bolo viac ako 75. Mnohí len prišli pomôcť hoci na pol dňa. Pešia partia spravila priam hodinársku prácu, hoci ich úsek bol terénne veľmi náročný.

Večer sa hralo na gitarke, premietal sa Krtek a „No počkaj zajac“. Skauti nám požičali stan aj s pieckou a tak bol komfort spania celkom dobrý. Aprílový termín sme zvolili po konzultácií s NP Malá Fatra, pretože sme sa museli prispôsobiť vegetačnému cyklu.

Týždeň na to úplne nezávislá partia ľudí čistila prielom Hornádu. Tak nás to potešilo, že nie sme v tom sami!