Čistenie Biokoridoru 2

Pondelok.

Poučili sme sa a všetci prišli na druhé „dočistenie“ včas. Partiu tvorili najmä detváky z výmenného pobytu z Arachné a pár dobrovoľníkov (celkovo asi 35 ľudí). Peniaze na pobyt sme získali z Európskeho spoločenstva, program Mládež v akcií.

Práca i rieka uchádzali pod rukami. Bolo vidieť zmenu najmä na hornom úseku, kde statočne bojovala sobotná partia. Pondelniaci sa nenechali zahanbiť a s veľkou verbou sa pustili do zostávajúceho odpadu.

Celkovo naplnili kontajner o objeme 7m3. Spolu tak bol z biokoridoru odstránený odpad o celkovom objeme 21m3. Spokojne si môžme povedať, že je o jednu čistejšiu rieku viac.

Čistenie biokoridoru – úlovky
Čistenie Biokoridoru – pešia partia